fbpx

Ukaž, co víš o hrubé stavbě?

Děkujeme, že jste se účastnili našeho stavebního kvízu o hrubé stavbě.

Abychom mohli příště kvíz o něco vylepšit, napište nám na email podpora@svepomoci.cz
své osobní hodnocení, podněty nebo tipy, na jaké téma máme test připravit.

Kvíz si udělalo již přes

0
stavebníků.

Na stavbu vyrazí:
30 % stavebních mistrů
57 % stavebníků v učení
23 % přidavačů

1) Co na obrázku je?

 

fanka
 • a) fanka *
 • b) kalfas
 • c) maltovník

2) K čemu na stavbě slouží stavební lavička?

 • a) Je to pomůcka k provádění výkopových prací a obnovení pozice zničených vytyčovacích bodů. *
 • b) Bezpečnostní vybavení stavby, slouží k určení pozice odpočinku pracovníků.
 • c) Geodetická pomůcka k určení výškové úrovně ztraceného bednění.

3) K čemu se na stavbě používá tento nůž?

nuz
 • a) na řezání asfaltových pásů *
 • b) pro otevírání piva
 • c) pro odřezy ztvrdlé malty
 • d) na odřezávání zaschlé PUR pěny

4) K čemu se při stavbě základů a desky používá nivelační přístroj?

 • a) K měření výšky. Často k nalezení nejvyššího či nejnižšího místa. *
 • b) K vytyčení místa pro umístění rohové tvárnice ztraceného bednění.
 • c) K označení těžiště základové desky, protože na toto místo nelze umístit paletu se stavebním materiálem.

5) Jaká je minimální vrstva zakládací malty, při zakládání obvodových stěn z cihel?

 • a) 5 mm
 • b) 5 cm
 • c) 10 mm *
 • d) 10 cm

6) K čemu slouží doplňkové cihly?

 • a) Vyplňují se s nimi vzniklé mezery ve zdech a možné nepřesnosti
 • b) K řešení konstrukčních detailů jako jsou rohy, ostění či parapety *
 • c) Můžeme je použít na vše, když nám dojdou univerzální cihly

7) Cementový potěr je?

 • a) mladý beton ve fázi tuhnutí
 • b) beton realizovaný v malé tloušťce
 • c) speciální cementová směs k provádění v malých tloušťkách *

8) Tvrdnutí cementu způsobuje?

 • a) reakce s vodou *
 • b) vysychání
 • c) chemické přísady

9) Budeme-li vodou ředit beton, docílíme?

 • a) delší zpracovatelnosti a snížení požadavků na ošetřování
 • b) snížení pevnosti a zvýšení smršťovacích procesů *
 • c) zvýšení pevnosti a snížení smršťování

10) Se zdící pěnou není vhodné zdít, v případě, že:

 • a) Teplota klesne lehce pod 0 °C
 • b) Fouká extrémně silný vítr *
 • c) Svítí přímé slunce

11) Vágrys odpovídá výšce:

 • a) 1 m nad čistou podlahou *
 • b) 1 m nad hrubou podlahou (nad povrchem základové desky bez vrstvy hydroizolace)
 • c) Nemá univerzální výšku, každý si jej volí sám dle potřeby a dle zadání projektanta či stavebního dozoru.

12) Na obrázku je strop (obr. bude dodán)

 • a) Z vložek MIAKO bez celoplošné nadbetonávky *
 • b) Stropních prefabrikovaných panelů Spiroll
 • c) Monolitický betonový strop

13) Zdění věncových cihel nebo šalování věnce kolem stropu se obvykle provádí

 • a) Po uložení stropních nosníků *
 • b) Před uložením stropních nosníků
 • c) Se v případě stropu z betonových panelů vůbec nedělá

14) Tepelná izolace do překladů se používá:

 • a) Jen do venkovních překladů *
 • b) Jen do překladů v interiérech
 • c) Do obou typů

15) Jaký beton je vhodný pro venkovní konstrukce?

 • a) S vysokou pevností
 • b) Provzdušněný *
 • c) Vodonepropustný

Potřebujete si ještě své stavební znalosti rozšířit? Doporučujeme vám tyto dvě knihy: Základová deska svépomocí a Hrubá stavba Svépomocí, které popisují stavbu krok za krokem. "

>> Spustit kvíz znovu <<